Σύνδεση

Παρακαλούμε μελετήστε προσεκτικά την Κοινή Υπουργική Απόφαση 106557 και ενημερωθείτε για τη διαδικασία εγγραφής στο μητρώο πιστοποιημένων χρηστών ΥΜΣ

Είσοδος για χρήστες Υ ΓΕΜΗ

Υπάλληλοι ΤΥ ΓΕΜΗ ή δικηγόροι που επιθυμούν να εγγραφούν θα πρέπει να συνεννοούνται με τον προϊστάμενο της υπηρεσίας τους ο οποίος κάνει εκ μέρους τους την εγγραφή

Είσοδος για Συμβολαιογράφους

Συμβολαιογράφοι που εγγράφονται πρώτη φορά στην ΥΜΣ κάνουν την αρχικη αίτηση μέσω κωδικών TAXIS (βλέπε επιλογή παραπάνω)